تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

قطعات پیش ساخته بتنی : تولیدانواع قطعات بتنی با کیفیت و مقاومت مشخصه طرح

بتن پیش ساخته: تولید انواع قطعه در تمام ابعادو پیچیدگی نقشه در اسرع وقت

جدول بتنی : تولید انواع جدول بتنی به روش (خیس-متراکم) ،برای سراسر ایران

کیورینگ بخار : عمل آوری کلیه قطعات بتنی با کمک بخار و حرارت

 

اطلاعات آگهی

×