تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتیآمبولانس حیوانات و کلینیک سیار حیوانات خانگی  به منظور درمان حیوانات در محل   و یا  ارجاع  به  بیمارستان دامپزشکی  شبانه روزی درین  :

آمبولانس حیوانات  و کلینیک سیار حیوانات خانگی بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی  درین آماده ارائه خدمات امدادی و درمانی همچنین درمان حیوانات در محل  و جابجائی حیوانات  و اعزام آمبولانس حیوانات به محل همراه با تیم دامپزشکی متخصص بصورت  24ساعت شبانه روزی  میباشد ،  انجام درمان حیوانات در محل  و خدمات جابجائی حیوانات و خدمات حمل و نقل و انتقال  توسط  آمبولانس حیوانات در شرایط مناسب  توسط کادر متخصص  و آمبولانس حیوانات امکان پذیر میباشد  ارائه خدمات دامپزشکی در محل همراه با تجهیزات کامل درمان حیوانات در محل  جهت درمان حیوانات در محل  توسط امکانات کلینیک سیار حیوانات بیمارستان دامپزشکی  شبانه روزی درین و در صورت لزوم و نیاز به ادامه درمان ،  انتقال بیمار  و جابجائی حیوانات  توسط آمبولانس حیوانات در شرایط مناسب به بیمارستان از جمله خدمات آمبولانس حیوانات و کلینیک سیار حیوانات بیمارستان دامپزشکی درین بصورت 24 ساعته  میباشد

بزرگراه رسالت بطرف شرق بعدازمیدان رسالت  بین آیت  (سرسبز )ومدائن پلاک584 بیمارستان دامپزشکی درین

اطلاعات آگهی

×