تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

• گزارش از اطلاعات فیش های حقوقی با فیلترهای متنوع • گزارش از پرسنلی که در واحد / بخش مشخصی از سازمان مشغول به فعالیت هستند • گزارش از پرسنلی که دارای مدرک تحصیلی ، شغل و یا سمت خاصی میباشند • گزارش از لیست پرسنلی که دارای بیمه میباشند یا فاقد بیمه هستند • گزارش از لیست پرسنل بر اساس اطلاعات شناسنامه ای ، شغلی ، نظام وظیفه و ... بصورت تفکیک شده و ترکیبی • گزارش جامع از لیست ضمیمه های ثبت شده به تفکیک پرسنل و فیلتر بر اساس پارامترهای متفاوت • گزارش لیست حاضرین و غایبین به تفکیک تاریخ ، دوره و شیفت • گزارش جامع روزانه حضور و غیاب ، ماموریت ، مرخصی ، غیبت و ... پرسنل با فیلتر تاریخ ، دوره ، شیفت • گزارش کارکرد ماهانه پرسنل • مشاهده جزئیات اطلاعات تردد هر پرسنل به صورت جداگانه • قابلیت گزارش چیدمان شیفت های سازمان • گزارش ریز عملکرد مالی (گزارش معین) پرسنل • گزارش خلاصه حساب پرسنل • گزارش خطاها و ریز عملکرد کاربران برای بررسی اطلاعات ثبت شده توسط مدیریت

اطلاعات آگهی

×