تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

• تعریف تعداد انواع استراتژی • تعریف استراتژی های سازمان • ثبت ، ویرایش و حذف لیست پرسش نامه های زوجی • قابلیت ثبت ارتباط شاخص های استراتژیک • قابلیت اولویت بندی استراتژی ها • تعیین استراتژی منابع انسانی سازمان بر اساس اطلاعات ثبت شده بصورت هوشمند • امکان مدیریت منابع انسانی بر اساس هدف تعیین شده توسط نرم افزار بصورت هوشمند

اطلاعات آگهی

×