تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

• گزارشات لیست بیماران و مراجعین • گزارش سوابق پزشکی بیماران و مراجعین • گزارش لیست پرسنل ، پزشکان و خدمت دهندگان • گزارش خلاصه حساب اشخاص • گزارش لیست بدهکاران / بستانکاران و اشخاص بی حساب • گزارش جامع اطلاعات پذیرش بیماران و مراجعین • گزارش دریافتی های صندوق و پایانه POS در قسمت پذیرش کلینیک • گزارش ریز عملکرد صندوق / پایانه POS / درآمد / هزینه • گزارش خلاصه حساب صندوق / پایانه POS / درآمد / هزینه • گزارش حواله حساب ها • گزارش موجودی تعدادی و ریالی انبارها به تفکیک داروها • لیست مشخصات داروها با قابلیت جستجو بر اساس تمامی آیتم ها • گزارش کارتکس کالا • گزارش کارتکس خدمات • گزارش خلاصه عملکرد خدمات / دستگاه ها و ...

اطلاعات آگهی

×