تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

• گزارش از اطلاعات مالی ثبت شده • گزارش از اطلاعات فیش های حقوقی با فیلترهای متنوع • گزارش از پرسنلی که در واحد / بخش مشخصی از سازمان مشغول به فعالیت هستند • گزارش از پرسنلی که دارای مدرک تحصیلی ، شغل و یا سمت خاصی میباشند • گزارش از لیست پرسنلی که دارای بیمه میباشند یا فاقد بیمه هستند • گزارش از پرسنلی که در بازه زمانی مشخصی استخدام شده اند و یا استعفا داده اند و یا تسویه حساب شده اند و یا بالعکس • گزارش از لیست پرسنل بر اساس اطلاعات شناسنامه ای ، شغلی ، نظام وظیفه و ... بصورت تفکیک شده و ترکیبی • گزارش از لیست قراردادهای پرسنل به تفکیک اطلاعات ثبت شده بصورت کلی و انتخابی با قابلیت فیلتر بر اساس واحد سازمانی ، بخش ، سمت و شغل • گزارش از لیست اخطارها ، تشویق ها ، تعهدهای پرسنل به تفکیک اطلاعات ثبت شده بصورت کلی و انتخابی با قابلیت فیلتر بر اساس واحد سازمانی ، بخش ، سمت و شغل • گزارش تجمیعی از اطلاعات پرسنل شامل اطلاعات شناسنامه ای ، تکمیلی ، افراد تحت تکفل ، الگوی های انتساب داده شده و ... • گزارش جامع از لیست ضمیمه های ثبت شده به تفکیک پرسنل و فیلتر بر اساس پارامترهای متفاوت • گزارش لیست حاضرین و غایبین به تفکیک تاریخ ، دوره و شیفت • گزارش جامع روزانه حضور و غیاب ، ماموریت ، مرخصی ، غیبت و ... پرسنل با فیلتر تاریخ ، دوره ، شیفت • گزارش کارکرد ماهانه پرسنل • گزارش کالاها / اموال تحویل داده شده یا عودت داده شده به پرسنل • مشاهده جزئیات اطلاعات تردد هر پرسنل به صورت جداگانه • گزارش از چک لیست ضمائم تحویلی داده شده . تحویل نشده پرسنل • قابلیت گزارش چیدمان شیفت های سازمان • گزارش گیری از اطلاعات ارزشیابی پرسنل • گزارش اطلاعات مالی ثبت شده پرسنل • گزارش ریز عملکرد مالی (گزارش معین) پرسنل • گزارش خلاصه حساب پرسنل • گزارش خطاها و ریز عملکرد کاربران برای بررسی اطلاعات ثبت شده توسط مدیریت امکانات

اطلاعات آگهی

×