تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

• چاپ فرم سفید جمع آوری اطلاعات اشخاص • جستجوی پیشرفته برای اعضاء دائمی و آزاد • امکان صدور و چاپ کارت عضویت افراد بصورت تکی ، انتخابی و گروهی • چاپ دو نوع متفاوت کارت عضویت برای اعضاء دائمی و آزاد • گزارش جامع از اطلاعات ثبت شده خانواده اعضاء باامکان جستجوی پیشرفته و ترکیبی • گزارش جامع از زمانبندی قراردادها • گزارش مالی قرارداد ها و کلاس ها باامکان جستجوی پیشرفته و ترکیبی • گزارش شرکت کنندگان تیم های ورزشی باامکان جستجوی پیشرفته و ترکیبی • گزارش شرکت کنندگان کلاس ها باامکان جستجوی پیشرفته و ترکیبی • یادرآور چک ها و قرارداد های ثبت شده

اطلاعات آگهی

×