تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

• گزارش موجودی تعدادی و ریالی انبار به تفکیک انبار ، نام کالا ، تاریخ با قابلیت فیلتر کالاهای فاقد گردش در انبار یا انبارهای انتخاب شده • گزارش کاردکس تعدادی کالا به تفکیک نام انبار ، نام مشتری ، نام انبار و تاریخ با قابلیت فیلتر کالاهای فاقد گردش در انبار یا انبارهای انتخاب شده • گزارش ریز کارکرد کالاهای یک مشتری • گزارش سفارشات کالا (اختصاصی کالاهای به حداقل و حداکثر رسیده ) • گزارش موجودی تعدادی انبار بر اساس واحدهای فرعی دوم و سوم به تفکیک انبار ، نام کالا ، تاریخ با قابلیت فیلتر کالاهای فاقد گردش در انبار یا انبارهای انتخاب شده • گزارش کالاهای وارد شده ، کالاهای خارج شده ، کالاهای تعمیراتی ، مرجوع شده به انبار • گزارش ریز عملکرد و صورتحساب ریالی مشتریان • گزارش ریز عملکرد کاربران برای آگاهی مدیر سیستم از عملیات ثبت شده • امكان گزارش گيري در بازه هاي زماني خاص • گزارش ريز كاركرد كاربران • قابلیت تغییر در چاپ ها با استفاده از ماژول طراحی چاپ • گزارش کاردکس ریالی کالا ، انبار و مشتریان با فیلترهای متنوع • گزارش ریز عملکرد ریالی ( دفتر معین) مشتریان و طرف حساب ها • گزارش خلاصه حساب عملکرد ریالی طرف حساب ها بصورت تجمیع شده بدهکاری ُ بستانکاری ُ مانده و ... • گزارش لیست مشتریان با قابلیت فیلتر بر اساس اطلاعات وارد شده • گزارش لیست کالاها با قابلیت انتخاب نوع قیمت خرید و فروش • گزارش تجمیعی از کالاهای یک مشتری خاص بر اساس فیلتر کالا • آلارم / یادآوری تاریخ تولد و تاریخ ازدواج طرف حساب ها - مشتریان (ماژول پیامک)

اطلاعات آگهی

×