پورتال جــامـع نیازمندی های ایران | خرید و فروش بی واسطه

این سگ بطور شگفت انگیزی قادر به انجام هر کاری است و به نوعی آچار فرانسه سگها محسوب میشود. البته به شرطی که به خوبی او را آموزش دهید. سگ نژاد ژرمن شپرد میتواند در خدمت نیروهای نظامی و پلیس قرار بگیرد، چوپانی کند، در عملیات نجات و جستجو شرکت کند، مواد مخدر را شناسایی کند و شاید مهمتر از همه اینها، دوست و همراه بسیار خوبی برای شما باشد.سگ ژرمن شپرد دارای شخصت نسبتا منزوی و کنارهگیری است. این سگ محتاط است و کمی زمان میبرد تا دوست پیدا کند، اما وقتی با کسی دوست شد، به شدت وفادار خواهد بود. ژرمن شپرد در کنار خانوادهاش نرم و آرام است، اما زمانی که تهدید میشود با قدرت برخورد میکند که همین ویژگی نگهبان بسیار خوبی از این سگ ساخته است. ژرمن شپرد سگ بسیار باهوشی است و در صورتی که به خوبی آموزش ببیند، تقریبا در انجام هر کاری توانمند خواهد بود. از باخبر کردن یک فرد ناشنوا به زنگ تلفن گرفته تا بوکشیدن و پیدا کردن فردی که زیر بهمن گیر افتاده است. توله های این نژاد دوست داشتنی آماده تحویل و ارایه هستند با مدارک پزشکی و اصالت نرو ماده توله و بالغ واکسن خورده و انگل تراپی شده دارای شناسنامه و گواهی پزشکی بازدید همه روزه ارسال به سراسر کشور برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس بگیرید

اطلاعات آگهی

×