پورتال جــامـع نیازمندی های ایران | خرید و فروش بی واسطه

www.eliteforce.ir فرس ارتباطات بین الملل الیت دکل مهاری | دکل خود ایستا | آنتن فایبر گلاس | دکل پایه دوربین | آنتن خودرویی | نصب دکل | دکل سه پایه خود ایستا | چراغ دکل خورشیدی | اجرای و نصب دکل مهاری | صفحه خورشیدی | نصب آنتن هایگین | آنتن 6 دی بی هایگین | تولید و فروش آنتن ثابت های گین 6 دی بی تمام جهته | آنتن فایبر گلاس یو.اچ.اف U.H.F | آنتن وی.اچ.اف V.H.F | آنتن تمام جهته دای پل دار | تجهیزات فنی و مخابراتی | صنعت برق و مخابرات 02155649536 02155654175 02156540988 09357389436 www.eliteforce.ir

اطلاعات آگهی

×