پورتال جــامـع نیازمندی های ایران | خرید و فروش بی واسطه

مهارت های هفت گانه ICDL بیانگر کفایت کاربر در مهارت های کامپیوتری است. از این رو سازمانی که در نظر دارد نیرو انسانی یا کارمندان خود را اتخدام کند باید اطمینان حاصل کند فرد مورد نظر توانایی های لازم برای انجام امور اداری و کامپیوتری را دارد. آموزش مهارت هفت گانه ICDL - IT -Windows -Internet -Word -Excel -Powerpoint -Access ارائه مدرک رسمی و بین المللی سازمان فنی و حرفه ای برای ثبت نام هم اکنون تماس بگیری: 028-33325915 09330517883 نشانی : قزوین خیابان سعدی شمالی نرسیده به کانون پرورش فکری کودکان پلاک 484

اطلاعات آگهی