پورتال جــامـع نیازمندی های ایران | خرید و فروش بی واسطه

1. تولید کننده انواع کاشی و آجر ضد اسید 2. تولید کننده پکینگ های سرامیکی ضد اسید : شامل )استوانه ضد اسید ، راشینگ رینگ ضد اسید ، زین اسبی ضداسید سدل ضد اسید ، لانه زنبوری ضد اسید ، استوانه صلیبی ضد اسید ( 3. تولید کننده انواع ملات های ضد اسید : شامل ( ملات فوران ، ملات فنل ، ملات سیلیکاتی ضد اسید ، ملات سیلیکاتی ضد اسید ، ضد اب جوش و ضد قلیا تا پ هاش 12) سایت : https://ariaacidresistance.ir/

اطلاعات آگهی