آقای تبلیغ

پورتال جــامـع نیازمندی های ایران | خرید و فروش بی واسطه

تصویر شماره عکس | آتش سوزی دیگر در میدان انقلاب
حوادث جمعه 8 بهمن 1395 931بازدید

عکس | آتش سوزی دیگر در میدان انقلاب

در ساعت 9:15 دقیقه انبار یک نانوایی در تقاطع لبافی نژاد و دوازده فروردین دچار حریق شد.

آتش سوزی درحال گسترش و سرایت به انبار یک تولیدی لباس و تا حدودی هم به این انبار سرایت کرده بود که با حضور به موقع دلاوران آتش نشانی مهار شد. عملیات اطفاء حریق در حال انجام است

خوشبختانه این آتش سوزی تلفات جانی نداشت

آتش سوزی

آتش سوزی در لبافی نژاد

آتش سوزی

آتش سوزی

آقای تبلیغ