آقای تبلیغ

پورتال جــامـع نیازمندی های ایران | خرید و فروش بی واسطه

تصویر شماره عکس | ترجیح  شنیدن یک مسئله با گوش راست یا...
پزشکی و سلامت دوشنبه 25 بهمن 1395 884بازدید

عکس | ترجیح شنیدن یک مسئله با گوش راست یا...

نتایج محققان این موضوع را نشان می دهد که انسان به طورغریزی تمایل دارد برای دریافت شنیدن صحبت های مهم از گوش سمت راست خود استفاده کند یعنی گوش سمت راست خود را به گوش سمت چپ خود ترجیح می دهد، اما واقعا چرا اینگونه می باشد؟

کدام گوش، چپ یا راست بهتر می‌شوند؟

نتایج روی یک سری از افراد با پخش اهنگ با صدای بلند، مورد آزمایش قرار گرفت که این نتایج نشان می دهد که اغلب افراد دوست داشتند برای درک آنچه پخش می شود از گوش راست استفاده کنند.

اما  واقعا چرا انسان  ها برای دریافت  مسائل مهم شنیداری گوش راست را به گوش چپ ترجیح می دهد؟

گوش راست انسان با نیمکره چپ مغز و گوش چپ انسان با نیمکره راست مغز انسان در ارتباط می باشد؛ مانند موقعی که اولویت استفاده از دست راست و چپ صحبت می کنیم.

پس استفاده از نیمکره چپ مغز افراد برای فهمیدن و پردازش شنیداری های کلامی و زبانی،مناسب تزر می باشد و استفاده از نیمکره راست و گوش سمت چپ در درک و فهم موسیقی  بسیار مناسب تر می باشد.

درک موسیقی و آهنگ با پردازش کلام گوناگون می باشد و زمانی که آهنگ گوش می دهیم، احساسات ناشی از موسیقی ،آهنگ، از صدای های  فراد، برای گوش و مغز مهم تر می باشد..

آقای تبلیغ