آقای تبلیغ

پورتال جــامـع نیازمندی های ایران | خرید و فروش بی واسطه

تصویر شماره عکس |  تماس تلفنی نگار جواهریان با رامید جوان در خندوانه
اجتماعی یکشنبه 1 اسفند 1395 1048بازدید

عکس | تماس تلفنی نگار جواهریان با رامید جوان در خندوانه

رامبد جوان در حال صحبت با مهمان برنامه خندوانه بود که  گوشی همراهش  در هنگام ضبط برنامه زنگ خورد. مکالمه او با همسرش نگار جواهریان، در حین برنامه نشان داده شده است.

از مکالمات رامبد جوان میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

تعطیل کنم و نان بگیرم؟!

آقای تبلیغ