آقای تبلیغ

پورتال جــامـع نیازمندی های ایران | خرید و فروش بی واسطه

تصویر شماره عکس | پرتاب کفش فلسطینی ها به سمت  ترامپ
اجتماعی یکشنبه 8 اسفند 1395 745بازدید

عکس | پرتاب کفش فلسطینی ها به سمت ترامپ

فلسطینی ها به سوی پوستر دونالد ترامپ کفش پرتاب می کنند، عملی که در نزد اعراب از بی حرمتی های بزرگ محسوب می شود.

آقای تبلیغ