آقای تبلیغ

پورتال جــامـع نیازمندی های ایران | خرید و فروش بی واسطه

تصویر شماره واکنش عجیب میلیون ها کاربراینترنتی از نوزاد در شکم حیوان مرده!
اجتماعی سه شنبه 15 فروردین 1396 586بازدید

واکنش عجیب میلیون ها کاربراینترنتی از نوزاد در شکم حیوان مرده!

مرد جوانی با دست‌های خون آلود، قنداقه نوزادی را که در آغوش گرفته بود  به طرف لاشه حیوانی شبیه گاو یا اسب رفت. وقتی به نزدیک لاشه رسید جمعیت اطراف سکوت نمودند.

 

سپس این مرد به آرامی خم شد و نوزاد را درون شکم خالی حیوان مرده قرار داد و پوست را بست. بعد از آن جمعیت حاضر از شادی فریاد زدند. این شرایط 10 ثانیه ادامه داشت و سپس مرد جوان بار دیگر خم شد و نوزاد را با لباس‌های خونین در آغوش گرفت و به سمت جمعیت شاد و خوشحال رفت.

 


این فیلم با واکنش‌های متفاوت کاربران اینترنتی همراه بوده است. درعین حال گفته می‌شود این یک سنت بومی برای نوزادان تازه متولد است.

 

آقای تبلیغ